Nabídka služeb pohřební služby Alfa

Zajišťujeme:
  • Nepřetržitou pohotovostní službu pro převoz zesnulých
  • Veškeré druhy smutečních rozloučení
  • Veškeré práce spojené s výkopem a údržbou hrobu
  • Široký výběr smutečního zboží, rakví a květin
  • Vyhotovení a tisk parte na počkání
  • Profesionální a citlivý přístup
  • Nadstandardní služby
Způsoby rozloučení:

Pohřeb církevní
Pokud se rozhodnete pro církevní obřad konaný v kostele nebo v kapli, zajistíme vše potřebné jako např.: zapůjčení katafalku, stojanů na věnce, reprodukované nebo dechové hudby, kněze, popřípadě civilního řečníka. Tento obřad je možné zakončit uložením do hrobu, hrobky nebo převozem ke kremaci. Výstav zemřelého provádí naše pohřební služba v závislosti na hygienických předpisech.

Civilní rozloučení s obřadem
Pokud se rozhodnete pro civilní rozloučení s obřadem, zajistíme důstojné rozloučení ve Vámi vybrané smuteční síni. Ostatní požadavky záleží na individuální domluvě přímo v kanceláři. Tento obřad je možné zakončit uložením do hrobu, hrobky nebo převozem ke kremaci. Výstav zemřelého provádí naše pohřební služba v závislosti na hygienických předpisech.

Kremace bez obřadu
Znamená zpopelnění zesnulého bez rozloučení ve smuteční síni či v kostele.

Vsyp na vsypové loučce
Jedná se o obřadní způsob uložení popela zesnulého do země. Více informací Vám podají pracovníci naší kanceláře.

RAKVE
SMUTEČNÍ KVĚTINY
ÚDRŽBA HROBŮ