Smuteční síň Opava

Smuteční síň byla dostavěna v roce 2007 a to v areálu Městského hřbitova v Opavě na adrese Otická 801/101, Opava, 746 01.

  • Je zde k dispozici přibližně 60 míst k sezení a další ke stání.
  • Můžeme zde uspořádat pohřeb civilní či církevní

Smuteční síň Háj ve Slezsku

Síň se nachází u hřbitova v části Chabičov. Je zde k dispozici 60 míst na sezení a přibližně 60 na stání. 

  • Také je zde místnost pro vystavení zesnulých. 
Smuteční síň Háj ve Slezsku

Salónek pro rozloučení v úzkém rodinném kruhu

Tento způsob smutečního rozloučení probíhá denně v rozmezí od 8 do 16 hodin. Na rozdíl od smutečního obřadu lze sjednat zahájení tohoto rozloučení libovolně.

Délka trvání je 20 minut. Probíhá v klimatizovaném salonku v krematoriu, který má kapacitu 7 míst k sezení a nejvýše 5 míst ke stání. Větší počet smutečních hostů nedoporučujeme vzhledem k prostorovým možnostem. Při tomto rozloučení není přítomna řečnice a není možno vybírat hudební skladby. Rakev se zesnulým je vystavena za skleněnou stěnou k poslednímu rozloučení. Pozůstalí mají možnost zvolit si, zda budou se zesnulým až do poslední chvíle a budou sledovat zavezení rakve do kremační pece, či nikoliv. V případě, že této možnosti nevyužijí, před zavezení rakve do pece se žaluzie uzavřou a tím rozloučení končí.

SALÓNEK PRO ROZLOUČENÍ V ÚZKÉM RODINNÉM KRUHU

Obřadní síň krematoria Ostrava

Smuteční obřad probíhá ve velké klimatizované obřadní síni, v níž je k dispozici 70 míst k sezení a další místa k stání. U katafalku je rozmístěna stálá květinová výzdoba.

  • Obřady probíhají denně v rozmezí od 9 do 16 hodin.
  • Začátek každého obřadu je stanoven na celou hodinu, doba trvání je limitována 30 minutami včetně hudební produkce.
  • Na přání objednavatele lze sjednat i smuteční obřad delší.
Ostrava krematorium