Při úmrtí doma:

Vždy je nutné zavolat nejdříve lékaře (koronera), který vystaví listy o prohlídce zemřelého (tzv. ohledací listy). Tyto listy předejte pracovníkům pohřební služby, kteří se postarají o převoz zesnulého. Osádky můžete kontaktovat na tel. 606 020 999. Pohřební služba Alfa je Vám k dispozici nepřetržitě i ve dnech pracovního klidu a o svátcích.

Pohřební služba – pohotovost 606 020 999
Koroner - 596 612 111 nebo 596 618 861
V případě potřeby je možné kontaktovat službu koronera také na lince 112

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení a domovech soustředěné péče:

Je zcela zbytečné navštívit patologii, příp. jiné zdravotnické zařízení, kde je zesnulý uložen. Oblečení pro zesnulého, popř. další věci je možné předat v kanceláři při sjednání posledního rozloučení.

Ohledací listy si sami vyzvedneme a vyřídíme potřebné náležitosti na příslušné matrice. Ušetříme Váš čas a starosti, pokud se obrátíte přímo na nás.

Doklady nutné k vyřízení pohřbu:

  • Občanský průkaz zesnulé/ho, případně rodný list
  • Občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • Kompletní oblečení pro zemřelého (obuv není nutná)
  • Fotografii na smuteční oznámení
UPOZORNĚNÍ: Nejste povinni sjednávat obřad u pohřební služby, která byla přivolána k odvozu zesnulého.